Stort regen voor Burkina Faso

en geef Amssetou een toekomst waarin ze haar eigen keuzes kan maken.

Door de droogte in Burkina Faso staat het leven er stil. Voor de hardwerkende boeren is regen van levensbelang.

Ben jij al die regen in België moe? Maak dan van elke druppel die hier valt een geschenk. Stort regen door hier een gift te doen. Met jouw steun kan Broederlijk Delen duizenden boerenfamilies helpen om, ondanks de droogte, toch voldoende voedsel te produceren, zich te ontplooien en een toekomst op te bouwen. Onze regen is voor hen een zegen.

Kies het bedrag dat je wil storten

Leuk meegenomen is dat je dankzij jouw steun, vanaf € 40 op jaarbasis, een fiscaal attest ontvangt waarmee je 45% van het geschonken bedrag recupereert. Daarvoor hebben we wel jouw adresgegevens nodig.
EURO

GEGEVENS:

Bij vragen en/of opmerkingen betreffende deze campagne contacteer: Joyce Dehasque +32 2 213 04 37.
Voor klachten gericht aan de ethische commissie voor de telecommunicatie: http://www.telethicom.be/nl/.
Bekijk hier het koninklijk besluit.